Yayınlarımız

 

Yayın Adı: Çankırı`nın Manevî Mimarları Sempozyum Bildirileri

Yayın Yılı: 2017

Yayına Hazırlayanlar: İbrahim Akyol, Abdulselam Arvas, Gürkan Dağbaşı, Fatih Güzel, Fatih Sona.

Kitabı indirmek için tıklayınız./

Click to download the book.

Yayın Adı: Çankırı Karatekin Üniversitesi I. Uluslararası Türkiyat Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı

Yayın Yılı: 2022

Yayına Hazırlayanlar: Gülnar Kara, A. Serdar Arslan, Esma Acar, Feride Sığırcı, Serkan Cihan

Kitabı indirmek için tıklayınız./

Click to download the book.