Tanıtım

 Türkiye’de ilk Türkiyat Enstitüsü, 1924 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Amacı, “Türk kültürünü ve medeniyetini dil, edebiyat, folklor ve benzeri sahalarda araştırmak, incelemek ve bunların sonuçlarını yayımlamaktır”. İşte bu doğrultuda faaliyette bulunmak üzere o tarihten günümüze çeşitli üniversitelerin bünyesinde Türkiyat Enstitüleri açılmıştır. Bugün Türkiye’de bu minval üzere kurulmuş yedi adet enstitü bulunmaktadır.

Türkiyat Enstitüleri içinde en genci olan Enstitümüzün kurulması, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 15.09.2010 tarihli ve 16446 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun Ek 30’ uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca 27.09.2010 tarihinde kararlaştırılmış olup, söz konusu Karar 30 Ekim 2010 tarih ve 27744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve “Türkiyat Enstitüsü” adıyla kurulmuştur.