Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

            -Türk kültür ve medeniyetini; dil, tarih, edebiyat, halkbilimi ve diğer sahalarda araştırmak ve incelemek,

            -Bu sahalarda elde edilen sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasıyla kamuoyuyla ve bilim dünyasıyla paylaşmak,

            -Konuyla ilgili sempozyum, panel, çalıştay, seminer, konferans, yaz okulu ve benzeri etkinlikler düzenlemektir.

 

Vizyonumuz;

            -Disiplinlerarası çalışmalar yapmak,

            -Türk dili, kültürü, tarihi, edebiyatı ve sanatı üzerine lisansüstü eğitim-öğretim vermek, yüksek lisans ve doktora yaptırmak, araştırmacı  kadrosunu geliştirmek ve öğretim elemanı yetiştirmek,

            -Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve edebiyatının  daha iyi tanıtılması ve öğretilmesi amacıyla projeler üretmek,

            -Konuyla ilgili yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

            -Anabilim dallarına göre klasik akademik yapılanmanın yanında stratejik araştırma enstitüleri gibi araştırma masaları şeklinde de örgütlenerek çalışmalar yapmaktır.