Faydalı Bağlantılar

1. Devlet Kurumları

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

E- Devlet

Yükseköğretim Kurulu

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Türk Dil Kurumu

Devlet Arşivleri

Atatürk ve Kültür Merkezi Başkanlığı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

2. Türkiyat Enstitüleri

İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü

Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yunus Emre Enstitüsü

3. Kütüphaneler

Milli Kütüphane

Ulusal Tez Merkezi

Ulusal Toplu Katalog

4. Kitaplar ve Dergiler

DergiPark

5. Sözlükler

İslam Ansiklopedisi

Türk Dil Kurumu Sözlükleri