Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü II. Uluslararası Türkiyat Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü II. Uluslararası Türkiyat Kongresi Bildiri Tam Metin Kitabı yayınlanmıştır. Kitaba erişmek için tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü II. Uluslararası Türkiyat Kongresi hakkında Yönetim Kurulu Kararı

Yayınlanma Tarihi: 28 Aralık 2023 Perşembe
Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe