Muhtemel Konu Başlıkları

SEMPOZYUMUN KAPSAMI: Çankırı kültür coğrafyasının manevî / irfânî iklimini etkilemiş buna katkı sağlamış ve tarihten günümüze -2000’li yıllara kadar- yaşamış âlim, mutasavvıf ve gönül insanlarını kapsamaktadır.

MUHTEMEL KONU BAŞLIKLARI:

A) Tasavvuf Olgusunu Doğru Anlamak

B) Çankırı Yöresinde Tasavvuf

 1. Çankırı Yöresinde Nakşîlik
 2. Çankırı Yöresinde Kâdîrilik
 3. Çankırı Yöresinde Halvetîlik
 4. Çankırı Yöresinde Şabânîlik-Çerkeşîlik
 5. Çankırı Yöresinde Uşşakîlik
 6. Çankırı Yöresinde Bayramîlik
 7. Çankırı Yöresinde Melamîlik
 8. Çankırı Yöresinde Mevlevîlik
 9. Çankırı Yöresinde Yesevîlik
 10. Çankırı Yöresinde Bektaşilik  

C) Çankırı Yöresinde Yetişen / Yaşamış Mutasavvıflar

 1. Emir Karatekin
 2. Şeyh Abdulvahit Efendi
 3. Çerkeşli Mehmet Hilmi Efendi
 4. Astarlızade Hilmi Efendi
 5. Yapraklılı Şeyh Mustafa Tuhtî
 6. Ilgazlı Hacı Ahmet Efendi
 7. Eldivan-Hisarcıkkayılı Şeyh Abdulkadir Efendi
 8. Eldivan-Hisarcıkkayılı Şeyh Osman Efendi
 9. Ahmet Mecbur Efendi
 10. Akçaviranlı Hafız Şakir Efendi
 11. Şeyh Ali Rasih Hüseyn-i Kângırî
 12. Ilgazlı Şefik Âşıkoğlu
 13. Astarlızâde Sabiha Hanım
 14. Yerkuyulu Mehmet Nuri Efendi
 15. Şeyh İsmail Rûmî
 16. Nakibü’l-Eşraf Celil Efendi
 17. İskilipli Şeyh Ethem Efendi
 18. Hakkı Ay Efendi
 19. Atkaracalarlı Şeyh Hamza Efendi
 20. Şeyh Muhyiddin-İ Yavsî
 21. Zaimzâde Şeyh Mehmet Said Efendi
 22. Şeyh Mustafa Çerkeşî
 23. Çerkeşîzâde Mehmet Tevfik Efendi
 24. Şeyh İbrahim Efendi
 25. Şeyh Mustafa Çerkeşî (Aliözü Şeyhi)
 26. Şeyh Murtaza Efendi
 27. Şeyh Hacı Hasan Efendi
 28. Şeyh İsmail Efendi (Akyazı Şeyhi)
 29. Şeyh Attar Hafız Abdulkadir Efendi
 30. İskilipli İpek Efendi
 31. Bıçakçı Mehmet Efendi
 32. Hasan Mansur Efendi (Kızılırmak-Hallaç)
 33. Şeyh Mehmet Ragıb Dede
 34. Şeyh Mustafa Nuri Dede
 35. Şeyh Hasip Dede
 36. Hacı Murad-ı Veli
 37. Şeyh Aliyyü’l-Bükâ
 38. Elmalılı Elvan Seydi
 39. Martlı Ali Turâbî Baba
 40. Abdullah Özay Efendi (Has Arap)
 41. Hacı Osman Dede
 42. Şeyh Kara Mustafa
 43. Çankırılı Hacı Evliya Efendi
 44. Şeyh Yunus Efendi
 45. Şeyh Osman Efendi
 46. Akyazılı Benli Muhittin Efendi
 47. Çaparlı Cabbar Dede
 48. Çerkeşli Demirci Şeyh Mustafa Efendi
 49. Toprak Baba
 50. Şeyh Bahaeddin Efendi
 51. Şeyh Mehdi Efendi
 52. Çerkeşli Vehbi Sultan Efendi
 53. Şeyh İsmail Ceylan Uşşâkî
 54. Cemaleddin Ferruh
 55. Şeyh Hüseyin Uyanık
 56. Ve Diğerleri
 • Eserleri
 • Tasavvuf Anlayışları
 • Tesirleri
 • Vakfiyeleri
 • Dergâhları