Yönetim


TÜRKİYAT ENSTİTÜSÜ MÜDÜRÜ

Prof. Dr. Abdulselam ARVAS

Tel: +90 376 218 95 73 (8780)

Eposta: aarvas@karatekin.edu.tr

Oda: Türkiyat Enstitüsü  Kat:Zemin

Özgeçmiş - Kişisel Web Sitesi - YÖK Akademik


TÜRKİYAT ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI

Doç. Dr. Gülnar KARA

Tel: +90 376 218 95 73 ()

Eposta: gulnarkara@karatekin.edu.tr

Oda: Türkiyat Enstitüsü Zemin Kat

Özgeçmiş - Kişisel Web Sitesi - YÖK Akademik

TÜRKİYAT ENSTİTÜSÜ MÜDÜR YARDIMCISI

                       


Dr. Öğr. Üyesi Serap ASLAN COBUTOĞLU

Tel: +90 376 218 95 73 (8781)

Eposta: serapaslan@karatekin.edu.tr

Oda: Türkiyat Enstitüsü  Kat:Zemin

Özgeçmiş - Kişisel Web Sitesi - YÖK Akademik