I. Uluslararası Türkiyat Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı yayınlanmıştır.

I. Uluslararası Türkiyat Kongresi Bildiri Özetleri Kitapçığı yayınlanmıştır.

Yayınlanma Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi
Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2022 Salı