Tarihçe

Tarihçe

Üniversitemize bağlı olarak Türkiyat Enstitüsü kurulması, Milli Eğitim Bakanlığı`nın 15.09.2010 tarih ve 16446 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Kanunun Ek 30`uncu maddesine göre Bakanlar Kurulunca 27.09.2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.Söz konusu karar 30 Ekim 2010 tarih ve 27744 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve enstitümüz "Türkiyat Enstitüsü" adıyla kurulmuştur. Rektörlük Ek Hizmet binasında hizmet veren Türkiyat Enstitüsü, yapılandırma çalışmaları devam ettiğinden henüz eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamamıştır.