İletişim

SEKRETERYA

  • Arş. Gör. Ahmet Serdar Arslan: 0376.2189550-7574
  • Arş. Gör. Halil İbrahim Arpa: 2189550-7592
  • Arş. Gör. Halil İbrahim Şanverdi : 0376.2189550-7583
  • Türkiyat Enstitüsü: 0376.2127044-4020
  • e- posta: turkiyat@karatekin.edu.tr